Voorwaarden

Bewegingscentrum Norg hanteert de onderstaande, algemene voorwaarden:

Algemeen

* Alle leden van Bewegingscentrum Norg onderschrijven zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement
* Het is verboden om op buitenschoenen te sporten
* Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, drugs en andere stimulerende middelen bij ons te sporten
* Het sportcafé mag in sportkleding worden betreden mits deze schoon zijn
* Roken is verboden
* Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren/dranken in Bewegingscentrum Norg te nuttigen, m.u.v. flesjes water
* De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om Bewegingscentrum Norg
* Wij zijn gesloten op officiële feestdagen en tussen Kerst en Oud en Nieuw
* In de vakanties hanteren wij een aangepast groepslessenrooster

Betaalwijze

* Een automatische incasso kan per maand of per jaar vooruit
* Contante betaling per 3 maanden vooruit

Lidmaatschap / Contributies

* Men is lid vanaf het invullen van een inschrijfformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap. De opzegging wordt altijd bevestigd. Deze datum is leidend.
* Wijzigen of opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk d.m.v. het sturen van een email.
* De opzegmaand bedraagt één volledige kalendermaand, per de eerste van de maand, bij een maandlidmaatschap. Bij het jaarlidmaatschap geldt ook een maand, het contractsjaar dient wel uitgediend te worden.

* Bij het wijzigen van het abonnement vervallen de tegoeden
* Tussentijds opzeggen bij kwartaal- of jaarlijkse abonnementen is niet mogelijk.

Fitness / Groepsles

* Het is niet toegestaan om jassen en tassen mee te nemen in de sportzaal
* Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht
* Het dragen van een schoon en fris shirt is verplicht
* Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer te worden teruggelegd
* Het is niet toegestaan glaswerk mee naar binnen te nemen; het gebruik van een kunststof bidon is wel toegestaan
* Na gebruik, de toestellen schoon achterlaten

TGS-sleutel

* Leden vanaf 12 jaar zijn verplicht de TGS-sleutel bij zich te hebben en deze te tonen aan de receptie en/of directie wanneer zij dit verzoeken
* De TGS-sleutel is uw eigendom en als zodanig niet overdraagbaar
* I.g.v. diefstal of verlies van de TGS-sleutel dient u dit z.s.m. te melden bij de receptie. Er dient dan een nieuwe TGS-sleutel te worden aangeschaft. Bij opzegging dient de sleutel ingeleverd te worden.*

* Bij opzegging dient de TGS sleutel ingeleverd te worden. Er is geen sprake van borg.

Veiligheid en hygiëne

* De nooddeuren mogen enkel en alleen worden gebruikt in geval van nood
* Bewegingscentrum Norg stelt zich in geen geval aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel
* Eventuele gebreken aan toestellen, douches, kleedkamers, etc. melden aan de balie

Waar heeft u recht op met uw abonnement?

* Een sleutelles onder begeleiding van een instructeur
* Een op maat gemaakt trainingsprogramma
* Toegang tot de MyWellness app en ruime 2500 trainingsprogramma’s
* Toegang tot de fitness en de groepslessen (tijdens openingsuren)
* Elke 6-8 weken aanpassing in je fitnessprogramma
* 4x per jaar een fittest (conditie-, kracht- & weegschaaltest)
* Toezicht op de uitvoering van de oefeningen en het bespreken van onduidelijkheden in de fitness tussen 08:30-12:00 en 15:00-21:30
* Gratis gebruik van de douches en kluisjes in de kleedkamers
* Gratis parkeren
* Gratis gebruik van wifi in het hele pand

Pre Work Out

* Het sporten is op eigen risico, er is op dit moment GEEN begeleiding en GEEN toezicht aanwezig in de fitnesszaal.
* U bent verplicht zich de avond van te voren aan te melden via onze app voor de ‘‘Pre Workout’’. Zo weten wij wie er aanwezig is.
* Het is niet mogelijk om tijdens deze openingstijden een proefles (of sleutelles) of een losse les te doen.
* Het sporten op uw TGS sleutel is vanwege de veiligheid verplicht.
* Bij weinig animo behouden wij het recht om de officiële openingstijd van 8.30 uur weer te handhaven. Bij het niet naleven van de overeengekomen regels, behouden wij het recht om sporters tussen 07:00-08:30 uur niet toe te laten.