Voorwaarden

Bewegingscentrum Norg hanteert de onderstaande, algemene voorwaarden:

Algemeen

 • Alle leden van Bewegingscentrum Norg onderschrijven zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement
 • Het is verboden om op buitenschoenen te sporten
 • Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, drugs en andere stimulerende middelen bij ons te sporten
 • Het sportcafé mag in sportkleding worden betreden mits deze schoon zijn
 • Roken is verboden
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren/dranken in Bewegingscentrum Norg te nuttigen, m.u.v. flesjes water
 • De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om Bewegingscentrum Norg
 • Wij zijn gesloten op officiële feestdagen en tussen Kerst en Oud en Nieuw
 • In de vakanties hanteren wij een aangepast groepslessenrooster

Betaalwijze

 • Een automatische incasso kan per maand, kwartaal of per jaar tegen vooruitbetaling.
 • Bij stornering van het lidmaatschap wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Contante betaling is mogelijk mits dit per 12 maanden vooruit wordt voldaan.
 • Pinnen van het lidmaatschap is tevens toegestaan mits per 12 maanden vooruit wordt betaald.

Lidmaatschap / Contributies

 • Men is lid vanaf het invullen van een inschrijfformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap. De opzegging wordt altijd bevestigd. Deze datum is leidend.
 • Wijzigen of opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk d.m.v. het sturen van een email.
 • De opzegmaand bedraagt één volledige kalendermaand, per de eerste van de maand, bij een maandlidmaatschap. Bij het halfjaar- of een jaarlidmaatschap geldt ook een volle kalendermaand, het contract dient wel uitgediend te worden.
 • Lidmaatschap voor een halfjaar of een jaar worden na deze periode van rechtswege niet verlengd voor eenzelfde periode maar omgezet in een maandlidmaatschap. De opzegtermijn dient altijd in acht genomen te worden.
 • Bij het wijzigen van het abonnement vervallen eventuele tegoeden
 • Tussentijds opzeggen halfjaarlijkse of jaarlijkse abonnementen is niet mogelijk.
 • Voorwaarde voor het kunnen eindigen van het lidmaatschap is het inleveren van de TGS- sleutel

Fitness / Groepsles

 • Het is niet toegestaan om jassen en tassen mee te nemen in de sportzaal
 • Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht
 • Het dragen van een schone en frisse sportkleding is verplicht
 • Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer te worden teruggelegd
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee naar binnen te nemen; het gebruik van een kunststof bidon is wel toegestaan
 • Na gebruik, de toestellen schoon achterlaten

TGS-sleutel

 • Leden vanaf 12 jaar zijn verplicht de TGS-sleutel bij zich te hebben en deze te tonen aan de receptie en/of directie wanneer zij dit verzoeken
 • De TGS-sleutel wordt eenmalig gratis verstrekt en is niet overdraagbaar
 • I.g.v. diefstal of verlies van de TGS-sleutel dient u dit z.s.m. te melden bij de receptie. Er dient dan een nieuwe TGS-sleutel te worden aangeschaft. Bij opzegging dient de sleutel ingeleverd te worden. De sleutel biedt toegang tot de sportschool, de app en de apparaten.
 • Bij opzegging dient de TGS sleutel ingeleverd te worden. Er is geen sprake van borg.
 • Bij verlies van de sleutel kan een nieuwe sleutel worden aangeschaft voor € 15,-

Veiligheid en hygiëne

 • De nooddeuren mogen enkel en alleen worden gebruikt in geval van nood
 • Bewegingscentrum Norg stelt zich in geen geval aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel
 • Eventuele gebreken aan toestellen, douches, kleedkamers, etc. melden aan de balie

Waar heeft u recht op met jouw lidmaatschap?

 • De intake onder begeleiding van een instructeur
 • Een op maat gemaakt trainingsprogramma
 • Toegang tot de sport app met de voortgang van jouw sportprestaties, ruim 2500 trainingsprogramma’s en een diversiteit aan oefeningen.
 • Deelname aan de fitness en de groepslessen
 • Periodieke update van jouw fitnessprogramma
 • Fittesten (conditie-, kracht- & weegschaaltest)
 • Toezicht op de uitvoering van de oefeningen (tussen 8.30 en 12.00 en tussen 16.30 en 21.30 uur) en het bespreken van jouw sportdoelen
 • Gratis gebruik van de douches en kluisjes in de kleedkamers
 • Gratis parkeren
 • Gratis gebruik van wifi in het hele pand

Pre Work Out

 • De Pre Work out is van 7.00 uur – 8.30 uur en van 12.00 uur – 16.30 uur.
 • Het sporten is op eigen risico, er is op dit moment GEEN begeleiding en GEEN toezicht aanwezig in de fitnesszaal.
 • Het is niet mogelijk om tijdens deze openingstijden een proefles (of sleutelles) of een losse les te doen.
 • Het aanmelden voor het sporten met jouw TGS sleutel is vanwege de veiligheid ALTIJD verplicht.
 • Bij weinig animo behouden wij het recht om de officiële openingstijd van 8.30 uur weer te handhaven. Bij het niet naleven van de overeengekomen regels, behouden wij het recht om sporters tussen 07:00-08:30 uur niet toe te laten.

Eenmalige kosten

 • Ieder nieuw of terugkerend lid betaald eenmalige administratiekosten van € 20,-
 • Ieder nieuw of terugkerend lid betaald eenmalig € 30,- voor het gebruik van de sport app. Dit geldt alleen voor het eerste jaar. Dit tarief wordt ook gehanteerd bij lidmaatschappen die korter dan een jaar zijn.